Vyplňte potrebné údaje a desaťmiestny kód zo samolepky 100% ORIGINÁL. Kód je kombináciou číslic a znakov. Informácie o emisii CZ-SK 2013 sa nevypĺňa. Prosíme dobre si prekontrolujte vami zadávané informácie, nech predídete prípadným komplikáciám s registráciou. Registrácia slúži k rýchlemu vybaveniu reklamácie a overenie či sa jedná o originál produkte, alebo či nepochádza z šedého dovozu.

ZákazníkProduktVyplňte desaťmiestny registračný kód, ktorý nájdete v bielom rámčeku na samolepke „100% ORIGINÁL“

Obchod, kde byl produkt zakoupenDD. MM. RRRR

Súhlasím so spracovaním mnou zadaných osobných údajov v tomto formulári firmou MORIS design s.r.o.MORIS design s.r.o., so sídlom Pod Stárkou 33, Praha 4, 140 00, IČO: 27218228, DIČ: CZ27218228. Tento súhlas udelujem na dobu rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý/á svojich práv podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohoto formuláru som bol/a zoznámený/á, všetky údaje boli uvedené pravdivo a dobrovoľne.

Divize Distribution | Naše značky Ledlenser, Wiley X, Setolite, GoalZero, Lifesaver
Copyright © 2021 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů