Na výrobky LEATHERMAN sa vzťahuje globálna záruka 25 rokov. Nižšie nájdete možnosti, akým spôsobom reklamáciu uplatniť. Všeobecne k záruke produktov značky LEATHERMAN:

Značka LEATHERMAN poskytuje na tovar (len "Multitool") záruku v dĺžke 25 rokov. Záruka na príslušenstvo a doplnky (puzdra, bity, atď.) je poskytovaná na dobu 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie. Záruka sa vzťahuje len na chyby z výroby. U mechanického poškodenia je reklamácia uznaná len po odbornom preskúmaní servisného technika predávajúceho. 

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru chyby, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne ​​a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Tovar môžete reklamovať u predajcu u ktorého ste ho zakúpili spolu s daňovým dokladom, záručným listom a reklamačným listom. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby, kontaktné údaje (Meno Priezvisko, Adresu, telefónny kontakt, email) a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej doručenia.

 

VAŠE OTÁZKY K UPLATNENIE ZÁRUKY

Divize Distribution | Naše značky Ledlenser, Wiley X, Setolite, GoalZero, Lifesaver
Copyright © 2021 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů